Açılış Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle   

   Anasayfa          Nazar         Künye          Yazar Girişi         Sitene Ekle         Arşiv          Rss Listesi
 

İSLAMDA NAZAR - drsifaci
   
 İSLAMDA NAZAR

İSLAMDA NAZAR
 Yazı Boyutu

 Tarih : 27.6.2010 - 15:30:26 


Nazar ve nazardan korunma, İslam Dininde önemli bir yer tutar.


                             İSLAMDA  NAZAR

              

             Kur'an-ı  Kerim'de  Hz. Yusuf  Peygamberin   kıssası  anlatılırken;  Hz. Yakup   Peygamberin  oğullarını   Mısır'a  gönderdiği  vakit  onların   şehre  nasıl,  ne şekilde girmeleri  hakkında  onlara  mealen  şöyle  tavsiyede bulunduğu anlatılmaktadır.

             "(Yakup)  Sonra da, “Ey  oğullarım!  Bir  kapıdan   girmeyin,  ayrı  ayrı  kapılardan  (şehre)  girin. Ama  Allah’tan  gelecek  hiçbir  şeyi   sizden uzaklaştıramam.  Hüküm  ancak  Allah’ındır.  Ben  ona  tevekkül  ettim. Tevekkül   edenler   de  yalnız  O’na   tevekkül   etsinler”  dedi.

             Babalarının  emrettiği  şekilde  (ayrı kapılardan)   girdiklerinde  (bile)  bu,  Allah’tan  gelecek   hiçbir   şeyi  onlardan  uzaklaştıracak   değildi.   Sadece  Yakup   içindeki   bir   dileği   ortaya   koymuş  oldu.  Şüphesiz  o,  biz       kendisine   öğrettiğimiz  için  bilgi  sahibidir.  Fakat  insanların  çoğu bilmezler.’’ (Yusuf /67,68)


           
Hafız  İbn-i   Kesir,   bu ayeti   tefsir   ederken    selef   imamlarından naklettiğine  göre,   Hz. Yakup    Peygamberin    küçük   oğlu   Bünyamin' i   hazırlayıp ağabeyleri   ile   beraber   Mısır'a,   kardeşleri   Hz. Yusuf’un   yanına   göndereceği   zaman   Mısır   şehrine  girerken   hepsinin   tek    bir   kapıdan   değil,  ayrı  ayrı   kapılardan   şehre   girmelerini    onlara    tavsiye   niteliğinde   emretmişti.   Hz. Yakup    Peygamber’in    böyle    davranmasının   muhtemel   sebebi   şu   idi:  Hz. Yakup  Peygamber   şehirdeki   insanların,  dışarıdan   bir   arada  gelen  ve  tanınmayan,  yabancılar   olan   oğullarına   bir  fenalık,   kötülük  etmelerinden;  nazar   etmelerinden   korkuyordu.  Çünkü   onlar   çok  yakışıklı,  sağlıklı   görünüşlü,  boyları  uzun,  güzel    fizikî   yapıya   sahiptiler.  Yakup   Peygamber’in   çocuklarını  bu  şekilde   korumak   istemesi,  iyi   dilek    tavsiyelerine    rağmen    tüm    olacakları  engelleyemeyeceğini  de   ifade    etmesi   elbette  bir   peygambere  yakışır   bilgeliktir                 

         "Doğrusu inkâr edenler, Kur'an'ı duydukları vakit (sana olan düşmanlıklarından dolayı)  neredeyse  gözleri  ile  seni  yere  sereceklerdi!
Hâlâ  da  (senin için):  Mutlaka  O,  delidir!  Diyorlar.  Halbuki   Kur'an,   bütün âlemler  için  bir  öğütten   başka   bir   şey   değildir.’’ (Kalem/
  51,52)     

          Hz. Peygamber   İslam  Dinini   yaymaya   başladığı    sıralarda   Kur’an-ı  Kerim  ayetleri   indikçe  inananlara  okuyor,  Allah’ın   emirlerini    tebliğ    ediyordu. İbadet  yaparken   cemaatine  sesli   bir   şekilde   okuyordu.  Çevredekilerden bazıları  Hz. Peygamber’in   güzel   sesiyle   Kur!an-ı   Kerim   okumasını   hayranlıkla izlerken  inanmayan  müşrikler    öfkeden,   kinden,   hasetten, nefretten   çatlıyorlardı. Her  türlü  işkencelerine,  zorlamalarına   rağmen   inananların artmasına   adeta   çıldırıyorlar,   ellerinden   gelse    bir    kaşık    suda   boğmak,  yok  etmek   istiyorlardı.  Kurdukları   tuzaklarda    rezil,  olan,   mağlup  olan   inançsızlar   Yüce   Allah’ın   Sevgili   Resulünü    yok   etmek   ve   kalplerine   hançer    gibi   saplanan   Kur’an   ayetlerini   susturmak   için   mutlak   çaresizlik   içerisinde    her   türlü   yönteme   baş    vurmuşlardı

İslam  alimlerinden  nakledildiğine  göre;  Arap  asıllı  bir  kişi,  yemek yemeden   iki   veya   üç   gün   çadırına   çekilir,   beklerdi.   Daha    sonra   oradan  gelip   geçen   koyun   ve   deve   sürülerine    derin   derin    bakar   ve   "gördüğüm bu   koyun,   deve   sütünden,  etinden   daha    güzelini,  lezzetlisini    görmedim, tatmadım" derdi.  Bunun   üzerine   koyun   veya   develerden    biri,  bir   kaçı   hastalanır   veya   yere   düşer,  helâk   olurdu   Göz   değdirmede   maharetli,  Mekkelilerce de  çok  ünlü  olan  bu   kişiye,  Hz. Peygamberi   çekemeyen   müşrikler,  büyük    bir    ücret    karşılığında    nazar   etmesini    teklif   etmişlerdi.  O  da  bu   teklifi   kabul   etmişti   Bir   hutbe   sırasında   Hz. Peygamber   Kur’an okurken   Mekkeli   müşriklerle    birlikte    nazar    etmede    meşhur   o    kişi  de   tüm   güçleriyle,   kin,   öfke,   haset,  kıskançlık,   nefret    ve    ne   kadar   olumsuz duyguları    varsa    tümüyle,   Hz. Peygamber’i    susturmak,   devirip    düşürmek,   parçalamak,  yok   etmek   için   gözlerini   dikmişler,   bakışlarıyla   etkilemeye   çalışmışlardı.  Hz. Peygamber  tüm   bu;   öfke,  kin,  haset,  nefret   dolu   bakışlardan   etkilenmiş,   sarsılmıştı.  Düşecekmiş  gibi   olduğu   sırada    kelimelerin   en   güzeline    yakışan    Yüce    Allah   meleğini   göndermiş  Resul’ unu   düşmekten,   yıkılmaktan   kurtarmıştı.   Bundan   sonra da   Kalem   suresi    51-52.   ayetler    indirilmişti.   Hz. Peygamber’in   bu  durumu   Güneydoğu   illerimizin   bazı   camilerin   de   cuma    hutbesinde   imam   efendinin   mihraba    çıktıktan   sonra   bir   sandalyede    kısa    bir   süre   oturması    ve   sonra    hutbeye     devam      etmesi     şeklinde     ifade     edilir

 İslam  alimleri, tefsir alimleri  Kalem  Suresi  51-52. ayetlerdeki  gözlerle bakmanın  nazar  olduğu   konusunda  hemfikir  olmuşlardır. Günümüz dini çevrelerince   bu    ayetler    nazar    ayetleri     olarak  ta   bilinir.

 

          De ki: “Yarattığı  şeylerin  kötülüğünden,  karanlığı  çöktüğü   zaman gecenin  kötülüğünden,  düğümlere  üfleyenlerin  kötülüğünden,  haset  ettiği zaman  hasetçinin  kötülüğünden, sabah  aydınlığının  Rabbine sığınırım.”           (  Felak /1-5 )

   

         De ki: “Cinlerden  ve  insanlardan;  insanların  kalplerine  vesvese  veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabb’ine, insanların Melik’ine, insanların İlah’ına sığınırım.”( Nas /1-6 )

               

         Hz. Peygamber   göz   değmesine;  nazara   karşı   daha   önceleri   bir   çok   değişik    dua   okurken   Nas    ve   Felak     sureleri      indirildikten    sonra   sadece    bunları   okumuş,   diğerlerini    terk   etmiştir.

 

İslamiyet  gelmeden  önce   her   türlü   batıl   inanışların,   uygulamaların olduğu,  uygulandığı   cahiliye   dönemi   Araplarında   büyücülük    ve   nazar   çok yaygın  uygulaması   olan  inanıştı.  Falcıların  ve  büyücülerin   çok    rağbet  gördüğü   bu   dönemde   Hz. Peygamber  tüm   bu   batıl    inanış    uygulamalarını yasaklamış,  şiddetle   menetmiştir.  Bir   takım    ipliklere   üfleyerek    düğümler    atıp,  büyücülük   yapanları,  yaptırılmasını     şiddetle   yasaklamıştır.  Nazarın   hak ve   gerçek   olduğunu,   göz   değmesinin    gerçekten   var    olduğunu   bildirmiş, ancak   nazara   karşı   boncuk    ve    benzeri    şeylerin    kesinlikle    takılmasını,   taşınmasını   hoş    karşılamamış,   üzerlerine    asan,    taşıyan     kimseleri     kabul    etmemiştir.  Sahih   hadislerde   Hz. Peygamber,   nazarın    kesin   bir   ifadeyle    hak   ve   gerçek    olduğunu    bildirmiştir.

 

           Hz. Peygamber   şöyle   buyurmuşlardır:  "Nazardan   Allah'a   sığınınız Çünkü   göz   (değmesi)    gerçektir"


            Esma    Bint     Umeys   (r a)' den    rivayet    edildiğine    göre   kendisi:  "Ya Resulullah!   Cafer'in   oğullarına    cidden    nazar    değiyor,   ben    onlar    için    şifa   dileğiyle   okutturayım   mı?"   demiş   Hz.  Peygamber    de:  "Evet,  lakin   kader   ile   yarışan    bir    şey   olsaydı   nazar   değme   işi   onu   geçerdi"   buyurmuştur.    Hz  Âişe   (r a)    Resulullah   (s a s)' ın     yatağına    girdiğinde   iki   eline   üfleyip   muavvizât    (İhlâs, Felâk  ve  Nâs)   surelerini   okuduğu  ve  vücuduna   sürdüğünü    rivayet   etmiştir   İmam   Ahmed,  Ukbe  b Nâfi'den   merfû'  olarak   şu   hadisi   nakleder:  "Kim   temîme   (mavi boncuk)    takarsa    Allah    onun    işini   tamamlamasın   Kim   bir   ved'a   (katır boncuğu)    takarsa   Allah   onu  korumasın”    Başka   bir  hadiste:   "Kim   bir   muska,   mavi   boncuk   ve   benzerini   kesip  atarsa  bir  köle  azat  etmiş  gibi olur"

          İbnu  Abbas  radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resûlullah  aleyhissalâtu vesselâm  buyurdular  ki: "Göz  değmesi  haktır.  Eğer    kaderi   (delip)   geçecek bir şey olsaydı,  bu,  göz  değmesi  olurdu. Yıkanmanız taleb edilirse yıkanıverin. "Müslim,  Selam  42,  (2188);  Tirmizi,  Tıbb  19, (2063).

 

          Sahiheyn  ve  Ebu  Davud'  da  Ebu   Hüreyre   radıyallahu   anh'tan: "Resûlullah  aleyhissalâtu  vesselâm'ın:  "Göz   değmesi     haktır"    dediği           edilmiştir.                 Buhari    dışındaki    rivayetlerde:  "Dövme yapmayı da yasakladı"   ziyadesi vardır.   Buhari,  Tıbb  36,  Libas   86;  Müslim, Selam 41, (2187);  Ebu  Davud,  Tıbb  15,  (3879).

 

            Hz. Aişe  radıyallahu  anha  anlatıyor: "Gözü  değene  (ain)  abdest   alması emredilir, onun   abdest    suyu   alınır,  bununla   göz    değmesine    uğrayan   (main) yıkanırdı.  "Ebu   Davud,   Tıbb   15, (3880).

              Muhammed   İbnu   Ebi   Ümame   İbni   Sehl  İbni  Hanif, babasından şunları  işittiğini  anlatmıştır: "Babam  Sehl   radıyallahu   anh   (Cuhfe  yakınlarındaki)  Harrâr   nam  mevkide  yıkandı. Üzerindeki  cübbeyi  çıkardı.  Bu sırada   Amir   İbnu  Rebi'a  ona  bakıyordu. Sehl,  bembeyaz  bir   tene,   güzel görünüşlü   bir  cilde  sahipti. Amir:  "Ne  bugünkü  bir  manzarayı,   ne   de   böylesine  ancak  çadıra  çekilmiş   bâkirede   bulunabilen   bir  cildi   hiç   görmedim" dedi. Sehl   daha   orada   iken   hummaya   yakalandı  ve   rahatsızlığı   şiddet  peyda   etti   (ve yere yıkıldı). Durum   Resûlullah   aleyhissalâtu   vesselâm'a   haber verildi ve: "Başını kaldırmıyor" dendi. Halbuki Sehl orduya kaydedilmişti. "Ya Resûlullah   o, sizinle  gelemez  Vallahi   başını   bile  kaldıramıyor!"  dediler. Aleyhissalatu   vesselam: "Onunla   ilgili    olarak    herhangi   bir   kimseyi   ittiham ediyor   musunuz?" diye  sordu. "Amir   İbnu   Rebi'a    var"    dediler.   Resûlullah, onu çağırtıp  kendisine  kızdı  ve: "Sizden  biri  niye  kardeşini   öldürüyor?  Niye   bir "Bârekallah!"  demedin?   Onun  için  abdest   al!"   buyurdu.  Bunun   üzerine   Amir yüzünü, ellerini, kollarını, dizlerini  ve   ayaklarının   etrafını   ve    izârının   içini   bir kaba yıkadı. Sonra, bir  adam   bu   suyu    onun   (Sehl'in)   üzerine    arkasından döktü;   derken    o    ânında    iyileşti."  Muvatta,  Ayn  1, (2, 938).

         Günümüz  dünyasında  baktığımız  bir  çok  yerde  Maşallah   kelimesini görebiliriz.  Yeni  alınmış   bir   otomobilin    üzerinde,  açılmış    yeni    bir    işyerinde   süslemeli  ve  dikkat   çekecek   kadar   büyük   bir   şekilde   yazılmış   olarak  görebiliriz. Maşallah  kültürü  İslam  Dininin   toplumumuza   kazandırdığı   çok  anlamlı   sosyal   bir   uygulamadır.  Hz. Peygamber   beğenilen,   hoşa   gidilen,   gıpta  edilen  sevilen  her  şeye, canlı  cansız  bakarken  veya   konuşulurken  Barekallah,  Maşallah   denilmesini    emretmiştir.  Bu  davranış  kişilerin   istemeyerek  bir   canlıya   yada   eşyaya   zarar    vermesine    engel    olunması    için  alınabilecek  önemli  bir   tedbirdir.   Çünkü.   nazar;   kin,  öfke,  nefret,  haset, çekememezlik,  kıskançlık   gibi  olumsuz  duygulardan  oluşabileceği  gibi  beğenilme,  sevilme,  gıpta  etme, taktir   etme,  hoşuna   gitme,  hayranlık   duyma    gibi  olumlu  ve   güzel   duygulardan  da   oluşabilir.    Bir   anne   çocuğuna,  bir   kişi sevdiği,  beğendiği   bir   eşyasına,   hatta    kendi    kendine  de   nazar    edebilir.

       Kur’an-ı   Kerim’de,  İslam   alimlerinin   de  işaret  ettikleri  gibi  bir  çok  ayetlerde  nazar  ve  nazardan  korunmadan  bahsedilmektedir. Dini  açıdan  düşünülürse  elbette  var olmayan bir tehlikeden, korunma yollarından  bahsedilemez.  Hz. Peygamber’e   müşriklerin   bakışlarıyla  zarar   vermek  istemeleri,  Yakup   Peygamber’in   oğullarına   Mısır’a    girişleri    ve  nasıl   korunmaları   yönünde   vermiş   olduğu    tavsiyeleri,  Felak   Suresinde; Karanlığı çöktüğü  zaman   gecenin  şerrinden,  haset   etiğinde   hasetçinin   şerrinden,  düğümlere  üfleyenlerin   şerrinden,   sabahın  aydınlığının    Rabb’ ine;   Allah’a   sığınılmasının   emredilmesi,  Müz­zem­mil  Suresi   6. ayette bahsedilen  ‘’Şüp­he­siz   ge­ce   kal­kı­şı  hem   da­ha   te­sir­li,   hem   de   söz   ba­kı­mın­dan   da­ha   sağ­lam­dır.”  İfadesindeki   gece  kalkılmasının   insan   üzerindeki   etkileri   bizim    için,    çok   çok    anlamlı,  ve   düşündürücü    olmuştur.  Nazarı    tıbbi   bir   olgu   olarak   gören    ve    bu    durumu    bilimsel    olarak    ta    çalışan   ve    ispat   eden   olarak,  özelikle; Felak  Suresinin  ve   Müz­zem­mil    Suresi   6.  Ayetteki  etkilenmenin      bilimsel   çalışmalarımızla    bire   bir    örtüştüğünü    gördük.

            Gecenin    karanlığının,   hasedin   ve   büyülenmenin,   nazarın   patolojisinde   nasıl   yer   aldığını,  nazarın   etkilerini,  belirtilerini   nasıl    oluşturduğunu,   en önemlisi   de   geceyi   yarıp   sabahı    çıkaran,  sabah    aydınlığının    Rabbi’  ne   sığınılmakla   nazardan    nasıl    korunulduğu,   etkilerinin,    belirtilerinin    nasıl    iyileştirildiği,    bilimsel     araştırmalarımız      ve    çalışmalarımız    sonucunda   fizyolojik    ve   patolojik    göz    değmesi;   nazar    olgusuyla     aynen   örtüştüğü   görülecektir.

               Doktor  Şifacı,   bilimsel   çalışmalarının   ayrıntılıları    tamamlandığında    tüm    bu    bilimsel     gerçekleri    sizlerle   paylaşacaktır.

              Doktor Şifacı

 Editör :  Doktor Şifacı

 
1 2 3 4 5   Bu Habere Toplam 10 Puan Verildi
 Kaynak :  Doktor Şifacı

 Kategori  Nazar Hakkında

2218 Kişi Tarafından Okundu.

Yorum ( 0 )   

Kayıtlı Yorum Bulunmuyor.

 

 Bu Kategoriye Ait Diğer Başlıklar

 
 
 

 

 Makaleler

  Doktor Şifacı ¬
KABAK ÇEKİRDEĞİ
  Akın AKGÜL ¬
ET MAMÜLLERİ
 
Henüz Haberlere Puan Verilmemiş..
 
Bugün için Yazi Eklenmedi.
Bu Hafta içinde Yazi Eklenmedi.
Bu Ay içinde Yazi Eklenmedi.
 
 Takvim

Ekim 2014

Pts Sal Çrş Prş Cum Cts Pzr
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 
 Ziyaretçi İstatistikleri
   
 Online : 3
 Bugün : 54
 Dün : 126
 Toplam : 145199
 Ip No : 50.19.206.49
     

 Kategoriler
 
 Son Yazılar

Son 30 Gün içinde Haber Eklenmedi.
 
 Çok Okunanlar

Son 30 Gün içinde Haber Eklenmedi.
 
 Döviz Bilgileri

  Döviz Alış Satış
  Dolar 2.2509 2.255
  Euro 2.1089 2.1229
 
 Hava Durumu 
PageRank Checker


Genel Bilgiler | Nazar Hakkında | Kanser Tedavisi | Şifalı Bitkiler | Bitki Terkipleri | Bitkilerle Kişisel Bakım | Zehirli Bitkiler ve İlkyardım | Gizlilik Politikası


 

   © Copyright - 2010- drsifaci - Tüm Hakları Saklıdır.
Bu sitede Çilem.Net Haber Yazılımı kullanılmaktadır.